Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Dům s pečovatelskou službou Jablunkov

adresa: Alej Míru 118, 739 91 Jablunkov
telefon: +420 728 422 437

Je určen občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání důchodu nebo jsou příjemci invalidního důchodu a z důvodu zdravotních či pokročilého věku nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby a tuto pomoc jim nemůžou poskytnout rodinní příslušníci. V případě umístění do Domu s pečovatelskou službou je nutno doložit vyjádření ošetřujícího lékaře (tiskopis je k dispozici na odboru SVaZ). Péči v Domě s pečovatelskou službou zajišťují 2 pečovatelky v pracovní dny v době od 7:00 do 15:30 hodin,v sobotu od 9:00 hod do 12:00 hodin.

 

Charita Jablunkov

adresa: Bezručova 130, 739 91 Jablunkov
telefon: 733 755 843

http://www.jablunkov.caritas.cz

Charita Jablunkov je nestátní neziskovou organizací, církevní právnickou osobou, která nabízí služby konkrétním lidem a to v denním stacionáři, v bezplatné právní poradně, v humanitární pomoci – humanitárním skladu a snaží se aktivně reagovat na potřeby lidí v nouzi. Své služby poskytuje v duchu milosrdné lásky ke konkrétnímu člověku.  Láska k bližnímu je hnací silou jejich pracovníků i dobrovolníků.Zřizovatelem Charity Jablunkov je Biskupství ostravsko-opavské, biskup František Václav Lobkowicz. Byla zřízena 1.1.2001 a řídí se stanovami Diecézní charity ostravsko-opavské. Služby poskytujeme od r. 2001. Oblast působení Charity Jablunkov je farnost Jablunkov, Mosty u Jablunkova a Horní Lomná, tzn. oblast Jablunkovska (Jablunkov, Mosty u Jablunkova, Hrčava, Bukovec, Písek, Písečná, Horní Lomná, Dolní Lomná, Bocanovice, Návsí, Milíkov, Košařiska, Hrádek).

Jednotlivé úmysly Charity Jablunkov jsou vkládány do mše svaté, která je slavena vždy 2x do měsíce a to:

o Boží požehnání pro činnost a díla Charity Jablunkov, za její pracovníky, spolupracovníky, dobrovolníky a dobrodince, za všechny koledníky tříkrálové sbírky, jejich rodiny, o požehnání pro jejich duchovní, osobní, pracovní, školní život, za farnost Jablunkov, město Jablunkov a přilehlé obce, za celý Moravskoslezský kraj a lidi, kterým byla svěřená úřední a vládní moc rozhodovat.

 

Konvent sester Alžbětinek

adresa: Bezručova 395, 739 91 Jablunkov
telefon: 558 357 402, 595 534 322,+420 731 625 660

http://www.alzbetinky.jablunkov.cz

Domov sv. Alžběty je domovem pro seniory. Je určen osobám, které pro sníženou soběstačnost potřebují pomoc nebo podporu druhé osoby. Sociální službu spojenou s ubytováním, stravováním a péčí podle individuálních potřeb poskytuje 75 osobám Konvent sester alžbětinek v Jablunkově od roku 1991 v části klášterního objektu. Naší snahou je, aby u nás každý nalezl nový domov, kde může svůj život prožívat důstojně, v ovzduší důvěry, radosti a pokoje.