Obsah

Vánoční besídka v DPS

V  Domě s pečovatelskou službou v Jablunkově proběhla dne 16.12.2014  již tradiční vánoční besídka, o přípravu se postaraly naše pečovatelky ve spolupráci se sociální pracovnicí p. Mgr. Martinou Cyhanovou, přítomna byla i vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví p. Mgr. Růžena Ježowiczová. Příjemnou vánoční atmosféru navodily svým programem děti z Mateřské školy, poté  na naše nejmenší navázali žáci 3. třídy Základní školy H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučujícím Jablunkov a nakonec vše završili žáci druhého stupně Základní školy v Jablunkově, všichni  pod vedením svých učitelek. Na vánoční besídku přijali pozvání zástupci města Jablunkova - starosta města p. Ing. Jiří Hamrozi a místostarosta p. Stanislav Jakus, kteří si také s dětmi zazpívali a předali osobně  klientům drobné vánoční balíčky.