Obsah

Barokní socha Immaculaty (Neposkvrněné Panny Marie)

Jablunkovskému Mariánskému náměstí vévodí kašna se Sochou Immaculaty (Neposkvrněné Panny Marie). Je to barokní plastika z roku 1655. Kompozice Immaculaty, členěná hladkými kartušemi, volutovými podstavcem s křídly zdobenými rostlinnými ornamenty s motivem zvoncovitých květů oživená třemi andílky s kartušemi, reprezentuje vysokou uměleckou hodnotu objektu. Osmiboká kašna je mnohem starší a k soše byla připojena až po 2. světové válce.

4

 

Sochy v Arboretu

Pod bočním křídlem sanatoria v parku se nachází Socha Odpočívající ženy. Tato socha je z roku 1933, je osazena na nízkém obdélném podstavci a hranolovém soklu, sestaveném ze čtyř přes sebe kladených betonových bloků. Znázorňuje sedící robustní ženský akt, s dlouhými rozpuštěnými vlasy. Dílo sochaře Vincence Makovského.

1

Dále se v parku nachází Sousoší dvou žen. Je to rovněž dílo Vincence Makovského. Jedná se o sousoší dvou sedících žen, pocházející z třicátých let 20. století a je osazeno na obdélném cihlovém podstavci. Znázorňuje dvojici prostovlasých, robustních mladých žen, s poodhalenými ňadry, zahalené do volně splývající draperie.

2

Socha Humanita pochází z konce čtyřicátých let 20. století a je osazená na hladký hranolový podstavec. Znázorňuje stojící prostovlasou, robustní mladou ženu držící v pravé ruce knihu s nápisem „Humanita“ a v levé ruce kytici květů. Dílo sochaře Jana Třísky. Poslední sochou v jablunkovském parku je málo známá Socha Sedící žena, V. Makovského označovaná někdy za bohyni plodnosti.

3