Obsah

Výstavní síň Muzea Těšínska

adresa: Mariánské náměstí 14, 739 91 Jablunkov
tel.: +420 558 359 533
www: www.muzeumct.cz
e-mail: jablunkov@muzeumct.cz
provozní doba:
PO - PÁ  8.00 - 12.00  12.30 - 16.00
NE  13.00 - 17.00
vstupné:

Děti 4–6 let 

10 Kč

Děti 6–15 let

20 Kč 

Studenti do 26 let

20 Kč

Důchodci

20 Kč 

Dospělí  

50 Kč 

Rodinné vstupné 

100 Kč  

Držitelé průkazek ZTP, ISIC, ITIC, IYTC, Senior pass 55+ – 20 Kč

Děti do 3 let, členové AMG, ICOM, pedagogický doprovod – 1 osoba na 10 dětí, doprovod ZTP/P – zdarma

KMT, novináři a zaměstnanci KÚ MSK po předložení průkazu – zdarma

1

Výstavní síň Muzea Těšínska se nachází přímo na náměstí, je situována v prvním patře. Veřejnosti byla zpřístupněna dne 30. 6. 2001. Touto pobočkou Muzeum Těšínska navazuje na muzejní tradice, které v Jablunkově sahají do poloviny 19. století. Tehdy díky místnímu tkalci, básníku a sběrateli Adamu Sikorovi vzniklo rodinné muzeum, které existovalo až do roku 1938. V roce 1922 bylo otevřeno Krajinské muzeum Slezské muzejní společnosti v Jablunkově. Jablunkovské muzejní aktivity zanikly po okupaci Těšínska v letech 1938 - 1939. Poválečné pokusy o obnovení muzea byly již neúspěšné. V současné době můžete v prostorách pobočky zhlédnout stálou expozici s názvem "Z minulosti Jablunkova a okolí" a proměnné výstavy. Stálá expozice je rozdělena do několika celků, které seznamují s historií města, kulturními památkami a společnosti města, hospodářskými poměry oblasti. Dále jsou zde předměty z lidového prostředí - vybavení interiéru, řemeslnické nářadí a výrobky místních kovářů, tkalců, hrnčířů, tesařů a truhlářů. Za pozornost stojí ukázka jablunkovského a horalského kroje.

 

Archiv vojenské historie Těšínského Slezska

adresa: Školní 137, Jablunkov 739 91
tel.: +420 605 941 991
e-mail: bogdan.jakubek@avhts.eu
www: www.avhts.eu
provozní doba: Prosíme o telefonický kontakt nejlépe dva dny před plánovanou návštěvou. Hlavním cílem archívu je sběr nahrávek, fotografií a jiných materiálů, proto nemůžeme zaručit, že budeme přítomní. Omlouváme se za komplikace.

2

Dne 8.11.2008, za přítomnosti válečných veteránů a dalších hostů z regionu a zahraničí, byl v Jablunkově slavnostně otevřen Archiv vojenské historie Těšínského Slezska a stála expozice na téma II. světové války. Byl tak položen základní kámen dlouhodobé snahy o záchranu národního dědictví a zvýšení povědomí o vojenské historii tohoto regionu.

3

Archiv sídlí ve vile Lorenczuků nebo také v domě Pilsudského. Dům byl postaven v roce 1905 v secesním stylu. Je velmi významnou architektonickou památkou secese. V tomto domě ke konci roku 1915 pobýval velitel Polských Legií, pozdější maršál Polska, Józef Piłsudski. Úkolem a posláním archivu je sběr a dokumentace veškerých údajů, informací a materiálů, které se týkají vojenské historie Těšínského Slezska 20. století.Výstavní síň archivu je tvořena ze dvou částí, ze stálé expozice zaměřené na období II. sv. války a z tématické expozice, která prezentuje dokumenty archivu.

4

Světové muzeum Bible

V budově Starého kláštera bylo v prosinci 2015 otevřeno Světové muzeum a knihovna Bible. Tento ojedinělý projekt světového významu zastřešuje občanské sdružení I4U.
Světové Muzeum a Knihovna Bible přibližuje Bibli a její poselství. K vidění jsou stovky zajímavých Biblí pro děti i dospělé v desítkách jazyků a nářečí.
Návštěvníky zaujmou i mnohé kuriozity, mezi které lze jmenovat například Bibli pod mikroskop, Bibli v akváriu nebo ruční přepis evangelia podle Marka na cigaretovém papírku. K vidění jsou i nejstarší Bible z roku 1549, 1556-7 nebo unikátní parafrázované Žalmy v latině z roku 1542, obrazy, mapy a jiné unikátní materiály pro všechny věkové kategorie.
Muzeum Bible je výjimečným projektem s celosvětovým významem. Sídlí v budově Starého kláštera v Jablunkově, který pochází z poloviny 19. století a díky Muzeu Bible je z části zpřístupněn i veřejnosti.

1

Otevírací doba: PO - ČT, NE  10.00 - 17.00 hod. PÁ, SO - zavřeno, otevřeno pouze pro objednané skupiny předem
Telefon: +420 605 015 604
Vstupné: dospělí 60 Kč/děti, studenti, senioři 40 Kč
Další informace: www.muzeumbible.cz

1

Starý klášter v Jablunkově

Unikátní památka z poloviny 19. století. Starý klášter byl vystavěn v letech 1850-1856 a původně sloužil jako nemocnice a zázemí pro konvent Alžbětinek, který se staral o nemocné.
Potřeba kláštera vznikla zejména díky odlehlosti Jablunkova.
V současnosti se Starý klášter postupně rekonstruuje a návštěvníci si tak mohou prohlédnout jedinečnou budovu s mnoha, zejména architektonickými, zajímavostmi.
K vidění jsou například historické klemby, mariánské znaky nebo zajímavý systém vytápění pomocí mnoha komínů. Návštěvníky je oblíbená také unikátní oblásková studna nebo historické kamenné pece, ve kterých konvent pekl chleba. Nově je možné nahlédnout do částí katakomb, které byly v roce 2018 objeveny a mohou být součástí rozsáhlejšího systému pod samotným klášterem, jeho
blízkém okolí a dokonce i některými částmi Jablunkova.

V části kláštera sídlí Světové Muzeum a Knihovna Bible, které nabízí mnoho zajímavostí od poloviny 16. století do současnosti.

Otevírací doba: PO - ČT, NE  10.00 - 17.00 hod. PÁ, SO - zavřeno, otevřeno pouze pro objednané skupiny předem
Vstupné: dospělí 60 Kč/děti, studenti, senioři 40 Kč

Další informace: www.staryklaster.cz

11