Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
Žádost o rozhodnutí v pochybnostech, že jde o součásti zemědělského půdního fondu
Žádost o odnětí a omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa
Žádost o souhlas s návrhem územního rozhodnutí do vzdálenosti 50m od okraje lesa
Žádost o souhlas s návrhem územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa.

 

Žádost o vydání loveckého lístku
Žádost o vydání rybářského lístku

Žádost o závazné stanovisko – nakládání s odpady

Formuláře vodoprávního úřadu

  1. Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu