Fulltextové hledání

rozšířené vyhledávání ...

Hlaseni_rozhlasu

Seznam lékařů

1

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 34
TÝDEN: 1856
CELKEM: 1454146

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vodoprávní úřad a speciální úřad pro vodní díla

Ing. Stanislava Karkošková

e-mail:stanislava.karkoskova@jablunkov.cz

tel.: 558 340 674

 

Bc. Eva Kluzová

e-mail:eva.kluzova@jablunkov.cz

tel.: 558 340 695

 

Ing. Božena Turková

e-mail:bozena.turkova@jablunkov.cz

tel.: 558 340 691

 
 • rozhoduje v pochybnostech, zda se jedná nebo nejedná o povrchové nebo podzemní vody
 • stanoví na návrh správce povodí rozsah záplavových území drobných vodních toků a ukládá mu zpracování takového návrhu
 • vydává souhlas k vypouštění ryb a ostatních živočichů nepůvodních, geneticky nevhodných a neprověřených populací přirozených druhů do vodních toků a vodních nádrží
 • vydává rozhodnutí o uložení povinnosti umožnit využití vodního díla nebo zařízení k povolenému nakládání s vodami jiné osobě
 • vydává povolení k těžbě písku, štěrku ,bahna apod. z pozemků na nichž leží koryto vodního toku
 • vydává opatření k nápravě stavu vody využívané ke koupání
 • vydává rozhodnutí o stanovení ochranných pásem vodních děl
 • vydává rozhodnutí o uložení povinnosti zpracovat a předložit ke schválení manipulační řád , jeho schválení
 • vydává rozhodnutí o uložení pokuty podnikající fyzické nebo právnické osobě za nedovolené vypouštění, odběry vod a za porušení povinnosti týkající se vodních děl založených stavebními předpisy
 • vydává povolení k nakládaní s podzemními vodami

- k odběru

      - k akumulaci

      - k čerpání za účelem snížení jejich hladiny

      - k umělému obohacování podzemních zdrojů povrchovou vodou

      - k jinému nakládání s nimi

 • vydává povolení k nakládaní s povrchovými vodami

- k odběru

      - k vzdouvání ,popř. k akumulaci

      - využívání jejich energetického potenciálu

      - k užívání těchto vod pro chov ryb, vodní drůbeže či jiných vodních živočichů za účelem podnikání

      - k jinému nakládání s nimi

 • vydává povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
 • vydává rozhodnutí o prodloužení platnosti , změně ,zrušení povolení k nakládání s vodami
 • stanoví ochranné pásma vodních zdrojů,jejich změny nebo zrušení
 • vydává stavební povolení k vodním dílům
 • vydává souhlas ke stavbám a zařízením na pozemcích , na nichž se nacházejí koryta vodních toků nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivňují vodní poměry
 • vydává souhlas ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku
 • vydává souhlas ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů


Vydává rozhodnutí o uložení pokuty podnikající fyzické nebo právnické osobě za nedovolené vypouštění, odběry vod a za porušení povinnosti týkající se vodních děl založených stavebními předpisy.