Fulltextové hledání

rozšířené vyhledávání ...

Hlaseni_rozhlasu

Seznam lékařů

1

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 12
DNES: 242
TÝDEN: 3934
CELKEM: 1438216

Obsah

Ochrana přírody a ovzduší

Mgr. Aleš Cwik

e-mail:ales.cwik@jablunkov.cz

tel.: 558 340 694

 • Vymezuje a hodnotí místní systém ekologické stability
 • Vydává závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků (VKP)
 • Vydává závazné stanovisko k zalesňování a odlesňování pozemků, výstavbě lesních cest a svážnic, lesních melioračních systémů
 • Je oprávněný zakázat nebo omezit činnost rušící rostliny a živočichy
 • Může uložit zajištění či použití prostředků šetrných k rostlinám a živočichům při zemědělských, lesnických, stavebních pracích, při vodohospodářských úpravách, v dopravě a energetice
 • Povoluje rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny
 • Ukládá opatření k provedení zásahů při výskytu nákazy dřevin
 • Vydává souhlasy ke stavbám a jiným činnostem ve vztahu ke krajinnému rázu
 • Vyhlašuje přechodně chráněné plochy a poskytuje finanční náhradu za takto vyhlášené plochy 
 • Vydávají souhlas k zásahům v ochranném pásmu památného stromu
 •  Stanovují povinnosti investorům (biologické hodnocení)
 • Vyzývají vlastníky pozemků k provádění opatření ke zlepšení přírodních poměrů
 • Vykonávají státní dozor ochrany přírody a krajiny
 • Ukládají pokuty v rámci svých pravomocí
 • Rozhodují o podmínkách uvedení do původního stavu a ukládají povinnost provést přiměřená náhradní opatření.
 • Vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma, zajišťuje jejich ochranu, popřípadě ruší jejich ochranu
 • Odebírá nedovoleně držené jedince, vyjma jedinců druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu
 • Může vyzvat k prokázání povoleného způsobu nabytí zvláště chráněné rostliny, zvláště chráněného živočicha, ptáka nebo rostliny a živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv a vyzvat k prokázání totožnosti
 • Je oprávněn stanovit fyzickým a právnickým osobám podmínky pro výkon činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody, popřípadě takovou činnost zakázat