Fulltextové hledání

rozšířené vyhledávání ...

Hlaseni_rozhlasu

Seznam lékařů

1

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 300
TÝDEN: 2837
CELKEM: 1451052

Obsah

Úřad územního plánování:

Bukovec, Dolní Lomná, Horní Lomná, Hrčava, Milíkov, Písek   

Ing. Marta Mruzková

e-mail: marta.mruzkova@jablunkov.cz

tel. 558 340 645

Bocanovice, Hrádek, Jablunkov, Mosty u Jablunkova, Písečná, Návsí       

Ing. Lucie Kluzová

e-mail: lucie.kluzova@jablunkov.cz

tel. 558 340 698

 

Předmět působnosti: 
Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, vykonává podle ustanovení § 6 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), působnost úřadu územního plánování.

Při tom:

  • pořizuje územní plán a regulační plán pro území města Jablunkov,
  • pořizuje územně plánovací podklady pro cely obvod územní působnosti města Jablunkov, jako obce s rozšířenou působností,
  • na žádost obce pořizuje v jejím správním obvodu územní plán, regulační plán a územní studii,
  • je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí,
  • je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území,
  • podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti,
  • vykonává další činnosti podle tohoto zákona (poskytuje územně plánovací informaci na základě ÚP podkladů a ÚP dokumentace).
     

Obvod územní působnosti:
Obvod územní působnosti MěÚ Jablunkov, jako úřadu územního plánování, je vymezen správními obvody obcí Bocanovice, Bukovec, Dolní Lomná, Horní Lomná, Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Milíkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Písečná, Písek v okr. Frýdek – Místek.
 

Obsah a náležitosti podání:
Podáním se zde rozumí každý úkon učiněný vůči stavebnímu úřadu. Náležitosti základních druhů podání stanoví stavební zákon, vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, , územně plánovací dokumen a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního Formuláře podání jsou k dispozici na webové stránce Města Jablunkov: 
mestsky-urad/zadosti-a-formulare/odbor-uzemniho-planovani-a-stavebniho-radu/