Fulltextové hledání

rozšířené vyhledávání ...

Hlaseni_rozhlasu

Seznam lékařů

1

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 7
DNES: 274
TÝDEN: 274
CELKEM: 1418329

Obsah

Speciální stavební úřad pro stavby 
pozemních komunikací:

 

Bc. Kristina Janiczková

e-mail: kristina.janiczkova@jablunkov.cz

tel. 558 340 641

Předmět působnosti:
Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, vykonává podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (silniční zákon), působnost speciálního stavebního úřadu staveb pozemních komunikací. Podle téhož předpisu ve věcech silnic II. a III. tř., místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací:
  •               vydává stavebního povolení na stavby pozemních komunikací,
  •               vydává kolaudačního souhlasu k užívání staveb pozemních komunikací,
  •        vydává souhlas k provedení staveb nebo stavebních úprav pozemních    komunikací u nichž postačí ohlášení stavebnímu úřadu (stavební úpravy, které vyžadují ohlášení stanoví § 14 vyhlášky č. 104/1997 Sb., stavební úpravy, které nevyžadují ani stavební povolení, ani ohlášení, stanoví
    § 15 vyhlášky č. 104/1997 Sb) nebo zákaz provedení ohlášené stavby,
  •              zřizuje věcné břemeno nezbytné pro výkon vlastnického práva ke stavbě      pozemní komunikace na cizím pozemku (§ 17 odst. 2 a 3 silničního zákona),
  •        vydává rozhodnutí o změně v užívání stavby nebo o jejím odstranění popdle §18 zák. č. 13/1997 Sb. a přílohy č. 7, 8, a 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb.
 
Obvod územní působnosti:
je vymezen správními obvody obcí Bocanovice, Bukovec, Dolní Lomná, Horní Lomná, Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Milíkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Písečná, Písek.
Obsah a náležitosti podání:
Podáním se zde rozumí každý úkon učiněný vůči stavebnímu úřadu. Náležitosti základních druhů podání stanoví stavební zákon, vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření  a vyhláška č. 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Formuláře podání jsou k dispozici na webové stránce Města Jablunkov: 
mestsky-urad/zadosti-a-formulare/odbor-uzemniho-planovani-a-stavebniho-radu/