Fulltextové hledání

rozšířené vyhledávání ...

Hlaseni_rozhlasu

Seznam lékařů

1

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 10
DNES: 278
TÝDEN: 278
CELKEM: 1418333

Obsah

Stavební úřad:  


Bocanovice, Dolní Lomná, Horní Lomná

Alexandra Kędziorová

e-mail: alexandra.kedziorova@jablunkov.cz

tel. 558 340 642

 

Bukovec, Písek

Bc. Kristina Janiczková

e-mail: kristina.janiczkova@jablunkov.cz

tel. 558 340 641

 

Jablunkov, Písečná:

Ing. Silvie Kozielová

e-mail: silvie.kozielova@jablunkov.cz

tel. 558 340 644

 

Mgr. Zuzana Sikorová

e-mail: zuzana.sikorova@jablunkov.cz

tel. 558 340 643

Předmět působnosti:
Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, vykonává podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, působnost obecného stavebního úřadu v rozsahu stanoveném ust. § 6 odst. 3 stavebního zákona.

Při tom:
  •                vydává územní rozhodnutí, není-li stavebním zákonem stanoveno jinak,
  •                vydává územní souhlas,
  •               poskytuje informace pro pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace,
  •               vykonává další činnosti podle stavebního zákona (vydává územně plánovací informace, vydává koordinovaná (závazná ) stanoviska, provádí kontrolní prohlídky na stavbách, vydává stavební povolení, vydává kolaudační souhlasy aj.).
     
Obvod územní působnosti:
Obvod územní působnosti MěÚ Jablunkov, jako obecného stavebního úřadu, je vymezen správními obvody obcí Bocanovice, Bukovec, Dolní Lomná, Horní Lomná, Jablunkov, Písečná a Písek (okr. Frýdek – Místek).
Obsah a náležitosti podání:
Podáním se zde rozumí každý úkon učiněný vůči stavebnímu úřadu. Náležitosti základních druhů podání stanoví stavební zákon, vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření  a vyhláška č. 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Formuláře podání jsou k dispozici na webové stránce Města Jablunkov: 
mestsky-urad/zadosti-a-formulare/odbor-uzemniho-planovani-a-stavebniho-radu/