Fulltextové hledání

rozšířené vyhledávání ...

Hlaseni_rozhlasu

Seznam lékařů

1

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 17
DNES: 493
TÝDEN: 2437
CELKEM: 1450652

Obsah

V souvislosti se sociální reformou a její účinnosti od 1.1.2012 došlo v sociální oblasti ke změně kompetencí obcí.

Od 1.1.2012 došlo ke sjednocení procesu výplat nepojistných dávek sociální ochrany. Rozhodování  a administraci těchto dávek k tomuto datu provádí Úřad práce ČR. Více informací   o sociální reformě naleznete na internetových stránkách - http://socialnireforma.mpsv.cz.

Sociální pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví poskytují sociální pomoc pro:

 • osoby a rodiny s dětmi v hmotné nouzi,
 • nezaměstnané občany a osoby s materiálními problémy,
 • osoby ohrožené sociálním vyloučením,
 • osoby, které ztratily přístřeší nebo se nachází v neadekvátním bydlení,
 • osoby se zdravotním postižením,
 • seniory,
 • osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby,
 • osoby s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům,
 • oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí,
 • imigranty.

  Poskytované služby:
 • základní a odborné sociální poradenství,
 • informace v oblasti platné legislativy, povinnostech a důsledcích chování a jednání nepřizpůsobivých klientů,
 • posouzení životní situace klienta - plánování cílů, které povedou k jejich naplnění,
 • realizace přímé sociální práce s klientem zaměřenou na změnu sociální situace klienta,
 • zajišťování terénní sociální práce,
 • vyhledávání klientů v jejich přirozeném prostředí a posuzování jejich životní situace,
 • pomoc při rozvoji schopností a dovedností v oblasti funkční gramotnosti sociálně vyloučených (hospodaření s příjmy, placení závazků, získání a udržení zaměstnání, udržení stávajícího bydlení, jednání s úřady, administrativní úkony),
 • zprostředkování další pomoci nebo služeb pro klienta (pomoc při vyřizování nárokových dávek  a sepisování žádostí, při hledání zaměstnání, bydlení, v oblasti pracovně právní problematiky, evidence na úřadu práce),
 • koordinování poskytování sociálních služeb a realizování činností sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace klienta,
 • spolupodílení na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku nepříznivých situací klientů,
 • pomoc při vyřizování ustanovení zvláštního příjemce vč. rozhodování o zvláštním příjemci důchodu,
 • zajišťování agendy občanů s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům na území města Jablunkova - vedení evidence těchto občanů, spolupráce se soudy, podpora opatrovníkovi (ustanoveného soudem) v plnění jeho povinností,
 • výkon funkce veřejného opatrovníka (v případech, kde je město Jablunkov ustanoveno opatrovníkem nesvéprávného občana),
 • asistence při jednání s organizacemi, úřady, bankami, lékaři atd.,
 • spolupráce s organizacemi zajišťující služby pro osoby bez přístřeší (s azylovými domy, noclehárnami, nízkoprahovými denními centry),
 • spolupráce s dalšími organizacemi (úřady práce, občanské poradny, neziskové organizace, organizace státní a veřejné správy),
 • další služby (dluhová problematika, řešení zdravotních problémů, vyřizování osobních dokladů, poradenství ve věci zajištění základních životních potřeb).

Mimo výše uvedené poskytované služby zajišťujeme pro osoby těžce zdravotně postižené vydávání „Parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou“ (speciální označení vozidla č. 07) - toto označení je dle § 67 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.,  o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn vydat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

V rámci sociální reformy došlo od ledna 2012 k některým změnám v oblasti péče o osoby zdravotně postižené (OZP), a to například v dávkovém, pracovněprávním či systému posuzování zdravotního stavu.

Veškeré sociální dávky pro seniory a osoby se zdravotním postižením (příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcky, mimořádné výhody) a také dávky pro osoby v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc)  a dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné, pohřebné, dávky pěstounské péče) vyřizují pracovníci Úřadu práce ČR – krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Jablunkov.

!!! NOVĚ od 1.2.2014 působí referát zaměstnanosti - na adrese Dukelská 600 (vchod od parčíku) !!!

Na tomto pracovišti klienti vyřídí především zaevidování mezi nezaměstnané, pravidelné kontakty související se zprostředkováním práce a dávky v nezaměstnanosti.

Specializované poradenství či rekvalifikace zůstanou na pracovišti v Třinci, stejně tak vyřizování finančních příspěvků pro zaměstnavatele a hlášení volných míst.

Kontakt: Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ostravě,

                  kontaktní pracoviště Jablunkov

                  Dukelská 600, 739 91  JABLUNKOV

 

                  dávky pomoci v hmotné nouzi               tel.: 950 113 246, 950 113 426

                  dávky státní sociální podpory                tel.: 950 113 240 - 245

                  zprostředkování zaměstnání                 tel.: 950 113 618, 950 113 610

 

                  Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ostravě,

                  kontaktní pracoviště Jablunkov

                  Dukelská 600, 739 91  JABLUNKOV

                  Dukelská 600 (vchod od parčíku i od hlavní cesty)

                  dávky pro seniory a osoby se zdravotním postižením

                  tel.: 950 113 361, 950 113 360

Úřední hodiny Úřadu práce ČR:   

                  PO a ST       8,00 - 11,00     a    13,00 - 17,00

                  ÚT a ČT       8,00 - 11,00

                  PÁ                8,00 - 11,00 (pouze podání nových žádostí)

Uplatnění nároků na dávky a využití referátu zaměstnanosti mohou občané obcí:

Bocanovice, Bukovec, Dolní Lomná, Horní Lomná, Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Milíkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Písečná, Písek.

Další užitečné informace získáte na těchto webových stránkách:

žádosti o příspěvky                   http://portal.mpsv.cz/forms

pobočka ÚP Jablunkov             http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/jablunkov

Sociální reforma 2012              http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/

Sociální služby                           www.mpsv.cz/cs/9

Důchodové pojištění                www.mpsv.cz/cs/3

Ministerstvo práce a sociálních věcí     www.mpsv.cz