Fulltextové hledání

rozšířené vyhledávání ...

Hlaseni_rozhlasu

Seznam lékařů

1

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 11
DNES: 453
TÝDEN: 1066
CELKEM: 1439636

Obsah

Sociální kurátor poskytuje sociální pomoc pro:
 • osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, občany proti nímž je vedeno trestní řízení, popř. jimž byl výkon trestu odnětí svobody podmíněně odložen, přičemž hlavní okruh klientely tvoří pachatelé trestné činnosti,
 • mladé občany propuštěné ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy po dosažení zletilosti,
 • osoby závislé na alkoholu nebo omamných a psychotropních látkách a procesech,
 • osoby žijící rizikovým a nedůstojným způsobem života,
 • osoby ohrožené sociálním vyloučením, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém resp. v neadekvátním bydlení.

 

Poskytované služby:
 • poskytování odborné pomoci a sociálního poradenství výše uvedeným skupinám osob,
 • provádění sociální práce s pachateli trestné činnosti ve věznicích a před jejich propuštěním,
 • poskytování informací v oblasti platné legislativy, povinnostech a důsledcích chování     a jednání nepřizpůsobivých občanů,
 • vypracování programu individuálního motivačního postupu při řešení aktuální situace občanů, kteří se ocitli v hmotné nouzi, aby došlo k odvrácení sociálního vyloučení těchto osob ve spolupráci s pracovníkem na úseku pomoci v hmotné nouzi,
 • vyjednávání v zájmu občanů, je-li k tomu těmito osobami zmocněn, především záležitosti spojené s ubytováním, zaměstnáním, zdravotním a materiálním zabezpečením po návratu do běžného života,
 • zprostředkování další pomoci nebo služeb pro osoby, kterým není poskytována sociální služba, a jsou v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo jejich život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu,
 • poskytování asistence při jednání občanů s organizacemi a institucemi na požádání těchto osob,
 • poskytování odborného sociálního poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností; přitom se provádí spolupráce se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační službou České republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky, spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace občanů.

V oblasti pomoci výše uvedeným osobám sociální kurátor spolupracuje v součinnosti se sociálním pracovníkem úseku sociální pomoci Městského úřadu v Jablunkově.