Obsah

Přenesená působnost odboru – státní správa na úseku školství

Ing.Kateřina Chybidziurová

e-mail: katerina.chybidziurova@jablunkov.cz,

tel. 558 340 678

 

Alena Świerczková

alena.swierczkova@jablunkov.cz

tel.558 340 633

 

Vymezení působnosti:

  • zpracovává návrhy rozpisu rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu, včetně úprav, poskytovaných podle ods.6 písm.b) školského zákona č. 561/2004, Sb. pro školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti v souladu se zásadami stanovenými ministerstvem podle § 170 písm. c) školského zákona a krajskými normativy a předává je krajskému úřadu
  • shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidence škol a školských zařízení v obvodu působnosti
  • sbírá podklady o zpracovávání limitu zaměstnanců a limitu OON
  • spolupracuje s krajským úřadem při vedení agendy zdravotně postižených žáků, integrovaných žáků, asistentů pedagoga, školních psychologů, speciálních pedagogů
  • zpracovává podklady pro změny v rejstříku škol a školských zařízení, spolupracuje s řediteli PO při podávání žádostí do obchodního rejstříku
  • zpracovává podklady pro rozpočet PO pro dohodovací řízení
  • spolupracuje s obcemi, provádí konzultační činnost
  • sumarizuje požadavky na neinvestiční akce charakteru učebních pomůcek
  • poskytuje ministerstvu statistické údaje v rámci statistických zjišťování zařazených do programu statistických zjišťování na daný rok- předkládá podklady pro ISP (Informační systém o platech) za příspěvkové organizace v působnosti obce III Jablunkov
  • poskytuje součinnost při poskytování informací o příspěvkových organizacích, o počtech žáků dalším úřadům (úřady práce, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje…) s rámci obvodu působnosti