Obsah

Kultura

Mgr. Dana Kohutová

e-mail: dana.kohutova@jablunkov.cz

tel. 558 340 677

 

Vymezení působnosti:

 
 

  • spolupracuje s komisí Rady města Jablunkova -  Komise kulturní a sportovní, vede její agendu
  • spolupracuje s komisí Rady města Jablunkova - Komise pro občanské záležitosti Rady města Jablunkova (akce pro seniory, vítání občánků, setkání s nejlepšími vycházejícími žáky,…),vede její agendu
  • spolupracuje s kronikářkou města
  • spolupracuje s partnerskými městy na organizaci kulturně - společenských a sportovních akcí
  • zpracovává agendu spojenou s poskytováním dotací z rozpočtu města a Cenou města 
  • spolupracuje s kulturními zařízeními a složkami při zajišťování kulturní činnosti ve městě