Fulltextové hledání

rozšířené vyhledávání ...

Hlaseni_rozhlasu

Seznam lékařů

1

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 500
TÝDEN: 2444
CELKEM: 1450659

Obsah

Zpravodaj "Jabko"

 

Vydavatel zpravodaje:   Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov

                                        tel.: 558 340 611

                                         IČO: 00296759, DIČ: CZ00296759

                                         Číslo účtu : ČS 1681984379/0800

                                         www.jablunkov.cz

 

Šéfredaktor:                   Mgr. Terezie Műllerová, vedoucí odboru školství a kultury

                                        tel.: 558 340 675, e-mail: terezie.mullerova@jablunkov.cz

Inzerce:                           Ing. Kateřina Chybidziurová

                                        tel. 558 340 678, e-mail: katerina.chybidziurova@jablunkov.cz

 

Periodicita:                     měsíčník

Cena výtisku:                 zdarma

Barevnost:                      barevná

Druh papíru:                   kancelářský papír

Náklad:                            2 000 ks

Uzávěrka zpravodaje:    15. den v měsíci

Den vydání:                     první dekáda v měsíci

 

Příspěvky do zpravodaje Jabko se přijímají v elektronické podobě (CD nosiče, Flashdisky) nebo na e-mail: terezie.mullerova@jablunkov.cz  ve formátu .doc (MS Word) jako čistý text bez formátování a obrázků. Fotografie přikládejte samostatně, nevkládejte je do textu.

Posouzení vhodnosti příspěvků provádí šéfredaktor, který si vyhrazuje právo nezveřejnit některé příspěvky i z kapacitních důvodů.

 

Ceník inzerce:  

Inzerce

Výška

Šířka

Plocha

Cena

Cena

(mm)

(mm)

cm2

bez DPH

vč. DPH 21%

Celá strana

257,00

167,50

430,48

4 400 Kč

5 324 Kč

1/2  strany

126,50

167,50

211,89

2 200 Kč

2 662 Kč

1/4  strany

126,50

81,25

102,78

1 100 Kč

1 331 Kč

1/8  strany

61,25

81,25

49,77

550 Kč

  666 Kč

         

 

 

 

 

 

 

    

Pozn.: každá šestá (rozměrově stejná) po sobě jdoucí inzerce je zdarma

 

Řádková inzerce

Cena

Cena

bez DPH

vč. DPH 21%

1 znak

 (za znak se nepovažuje mezera)

1 Kč

1,21 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzávěrka inzerce:            15. den v měsíci

Podklady pro inzerci:       ve formátu  .jpeg, .pdf

 

Inzerce do zpravodaje Jabko se přijímá v elektronické podobě (CD nosiče, Flashdisky) nebo na ‍e-mail: katerina.chybidziurova@jablunkov.cz .

Inzeráty neodpovídající grafickým požadavkům (formát, rozměry) budou vráceny k přepracování.

Redakce si vyhrazuje právo nepřijmout inzerát, přesahuje-li počet inzerentů určený prostor.

V případě zrušení objednávky inzerce 15 dnů před uzávěrkou bude účtován odběrateli storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny inzerce.

Faktura za inzerci spolu s výtiskem zpravodaje Jabko Vám bude zaslána na fakturační adresu uvedenou v závazné objednávce. Faktury je možné zaplatit převodem z účtu nebo přímo na pokladně MěÚ Jablunkov (budova staré radnice, odbor finanční). Při platbě uvádějte vždy variabilní symbol. Řádková inzerce se platí předem na pokladně MěÚ Jablunkov.