Obsah

Válečné hroby na území ORP (obce s rozšířenou působností)

Žaneta Poloková

e- mail: zaneta.polokova@jablunkov.cz

tel. 558 340 665

Dne 5.2.2010 byly zpřístupněny pro veřejnost informace o válečných hrobech, které jsou součástí centrální evidence válečných hrobů vedené Ministerstvem obrany  ČR v souladu ze zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech.

Informace jsou dostupné z internetových stránkách „Válečné hroby“ na adrese : http://valecnehroby.army.cz/

Do problematiky válečných hrobů lze ze stránky „Válečné hroby“ vstoupit prostřednictvím odkazu „Evidence VH“ umístěném na levém panelu obrazovky. V evidenci lze vyhledávat údaje o válečných hrobech v ČR i o českých válečných hrobech v zahraničí. K zobrazení všech válečných hrobů v terénu prostřednictvím mapy slouží odkaz „Mapa lokalit VH“.Pro zobrazení jednotlivých válečných hrobů v ČR prostřednictvím tohoto odkazu je nutné provést přiblížení vybrané oblasti. Válečné hroby v zahraničí se na mapě zobrazují i v základním náhledu. Součástí informací o válečném hrobu je jeho zobrazení na mapovém podkladu, související fotodokumentace a e-mailový kontakt na osobu zodpovědnou za správnost a úplnost zobrazených údajů.

ORP Jablunkov má ve své evidenci 27 válečných hrobů (VH) a pietních míst (PM), z toho:

Jablunkov 11, Mosty u Jablunkova 4, Návsí 3, Dolní Lomná 5, Horní Lomná 1, Bukovec 2, Hrádek 1.

 

 

Městský úřad Jablunkov, Dukelská 144, Jablunkov 739 91, e-mail: posta@jablunkov.cz