Fulltextové hledání

rozšířené vyhledávání ...

Hlaseni_rozhlasu

Seznam lékařů

1

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 8
DNES: 141
TÝDEN: 1356
CELKEM: 1423571

Obsah

Správa majetku, byty a nebytové hospodářství, pozemky, lesní hospodářství    

Karin Turková

e-mail: karin.turkova@jablunkov.cz

tel. 558 340 661

 

Věra Hrončoková

e- mail: vera.hroncokova@jablunkov.cz

tel. 558 340 662 


Správa majetku města - pozemky a lesní hospodářství     2. posch., kanc. č.312
 • řídí lesní pěstební a těžební činnosti v lesích , které jsou majetkem města Jablunkov
 • vyřizují se zde žádosti o odkoupení, odprodej a směnu pozemků v majetku města  
 • vede agendu na úseku lesního hospodářství a připravuje podklady pro vynětí z lesního půdního fondu
 • zodpovídá za lesní hospodářský plán a sleduje jeho plnění
 • zpracovává návrhy na zápis vkladů vlastnických práv
 • zajišťuje výkon samosprávy související s veřejným prostranstvím
 • poskytuje výpisy z katastru nemovitostí  (mimo kopií katastrálních map), cena je stanovena dle zák. č.634/2004 o správních poplatcích, tj. 50,- Kč za každou
 • započatou stránku
Správa majetku města - byty a nebytové prostory 2. posch , tel. 558 340 662, kanc. číslo 312
 • zpracovává bytovou agendu (evidence žádostí o nájem bytu, vyřizování písemností spojených s pronájmem bytů
 • zpracovává a vede agendu komise stavební a správy majetku města při Radě města Jablunkov
 • zpracovává podklady k prodeji bytů, vyřizuje písemnosti týkající se prodeje bytů, zpracovává návrhy na vklad vlastnických práv k bytům
 • vyřizuje písemnosti týkající se nebytových prostor
 • zpracovává podklady pro sestavování rozpočtu a rozboru hospodaření na výše uvedených úsecích
 • zpracovává podklady pro finanční odbor na uvedených úsecích (faktury, předpisy nájemného, daňové doklady, podklady k DPH)
 • zpracovává agendu vymáhání pohledávek (nájemné z nebytových prostor)
 • zajišťuje a zpracovává podklady potřebné k pojistnému plnění za škody způsobené na majetku města


Postup při vyřizování žádostí o pronájem nebo prodej pozemků1. Zájemce o koupi nebo pronájem pozemku předloží písemnou žádost s uvedením parcelního čísla, výměry a snímek katastrální mapy.

2. U pronájmu pozemku se žádost předkládá k projednání radě města, poté se zveřejňuje záměr pronájmu na úřední desce po dobu 15 dnů, aby se k záměru mohli vyjádřit a předložit své nabídky další zájemci, po uplynutí této doby jsou žádosti projednány v radě města, která schválí pronájem pouze jednomu zájemci a stanoví cenu za nájem pozemku dle ceníku schváleného radou města.

3. U prodeje pozemku se žádost předkládá k projednání radě města, následně pak zastupitelstvu města, poté se zveřejňuje záměr prodeje na úřední desce po dobu 15 dnů, v případě přihlášení dalších zájemců jsou předloženy žádostí i s žádostí původního zájemce k jednání rady města a zastupitelstva města, které schválí prodej pouze jednomu zájemci a stanoví kupní cenu.
 

Zásady pro vyřizování žádostí o pronájem bytů ve vlastnictví Města Jablunkova ke stažení zde

Tyto zásady byly schváleny Radou města Jablunkova na 6. schůzi konané dne
6. února 2019.