Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Správa místních komunikací a veřejného osvětlení    

Žaneta Poloková

e- mail: zaneta.polokova@jablunkov.cz

tel. 558 340 665


Správa místních komunikací a veřejného osvětlení    2. posch., tel. 558 340 665, kancelář číslo 311

  • řídí rekonstrukce místních komunikací a dopravního značení
  • zodpovídá za zimní údržbu místních komunikací a chodníků ve správě města
  • spolupracuje při sestavování jízdního řádu
  • zodpovídá za veřejné osvětlení včetně projektové dokumentace a předepsaných revizí
  • vede pasportizaci místních komunikací, veřejného osvětlení, mostů a lávek
  • připravuje plán oprav MK,VO, mostů a lávek
     

Na odbor místního hospodářství správu místních komunikací chodí občané se žádostmi o opravy místních komunikací. Pro potřeby územního řízení v případě stavby rodinného domu, garáže, hospodářské budovy apod.vydává odbor MH stanovisko za správu majetku a  na odboru dopravy pak následně povolení zásahu do tělesa komunikace , nebo povolení napojení sousední nemovitosti na místní komunikaci .

Navrhuje a předkládá ke schválení Policii ČR, oddělení DI umístění dopravního značení na k.ú. Jablunkov

Ve spolupráci s firmami zajišťuje jarní úklid místních komunikací a parkovacích míst na k.ú. Jablunkov.
Připravuje plán oprav místních komunikací, VO, mostů a lávek dle schváleného rozpočtu, toto předkládá Radě města Jablunkov k projednání a schválení.

Dává připomínky a náměty k sestavení jízdních řádů, projednává smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na území města Jablunkov o sobotách, nedělích a svátcích se společností ARRIVA Morava a.s. Rovněž jedná ohledně připomínek a námětech k sestavení jízdních řádů s ČD.

Připravuje návrh plánu zimní údržby, trasy a pořadí důležitosti. V zimním období provádí kontrolu zimní údržby na místních komunikacích k.ú. Jablunkov dle schváleného operačního plánu ZÚ.

Hlásí poruchy na veřejném osvětlení, zajišťuje a kontroluje opravy VO.
Vede pasportizaci veřejného osvětlení.

Dále vede pasport mostů a lávek, kontroluje jejich stav a zajišťuje kontrolu únosností mostů a lávek, zajišťuje u mostních odborníků prohlídky - mostní listy, které jsou nedílnou součástí pasportu.
Zajišťuje opravy lávek, tzn. výměna fořtů, nátěry zábradlí apod.

 

 

Městský úřad Jablunkov, Dukelská 144, Jablunkov 739 91, e-mail: posta@jablunkov.cz