Fulltextové hledání

rozšířené vyhledávání ...

Hlaseni_rozhlasu

Seznam lékařů

1

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 7
DNES: 624
TÝDEN: 3158
CELKEM: 1421213

Obsah

Agenda veřejného pohřebiště

Jana Lancová, DiS.

e-mail: jana.lancová@jablunkov.cz

tel. 558 340 625

 

 • Vede a zpracovává nájemní smlouvy na jednotlivá hrobová místa  - Zajišťuje uzavírání, evidenci a kontrolu nájemních smluv a dalších činností spojených s nájmem hrobového místa.
 • Vede evidenci poplatků za nájem hrobových míst a přiděluje jednotlivá hrobová místa dle schváleného projektu.
 • Vykonává příjem, evidenci a vyřizování veškerých žádostí i stížností nájemců hrobových míst a občanů města v záležitostech souvisejících s výkonem této činnosti.
 • Zajišťuje rozvoj a pasportizaci hřbitova.
 • Podílí se na aktualizaci Řádu veřejného pohřebiště.
 • Zpracovává návrh oprav, údržby veřejného pohřebiště.
 • Přebírá majetek po jeho rekonstrukcích a obnovách včetně sledování záručních lhůt, uplatňování reklamací, sankcí a pokut.
 • Zajišťuje odvoz odpadů a přebytečné zeminy z veřejného pohřebiště.
 • Zadává údržbu zeleně v prostorách veřejného pohřebiště.
 • Zadává a kontroluje výkopy hrobů ve spolupráci se smluvní firmou. Odpovídá za správu a údržbu hřbitova ve vlastnictví města Jablunkov a za kontrolu činností prováděných smluvními firmami na hřbitovech (dohlíží, aby veškeré práce vykonávané na hřbitovech byly prováděny v souladu s příslušnými právními normami).
 • Provádí fakturaci provedených prací dle schváleného ceníku.
 • Spolupracuje s dalšími subjekty při zajišťování pohřebních služeb.
 • Zajišťuje dozor nad uvedenými činnostmi a v rámci své působnosti provádí pravidelné kontroly.
 • Spolupracuje při evidenci nájemníků v budově č. p. 90 (Smuteční obřadní síň), kontrolu aktuálnosti nájemních smluv, kontrolu úhrad nájmů a rozúčtování energií.