Obsah

Účetní agenda   

Marie Lipovská

e-mail: marie.lipovska@jablunkov.cz

tel.:558 340 636

 

Zdeňka Lipowská

e-mail: zdenka.lipowska@jablunkov.cz

tel.:558 340 631

Finanční odbor vede účetní agendu města. Platební styk města je uskutečňován prostřednictvím několika účtů, vedených u ČS a. s., a to v závislosti na povaze platby:
 

běžný účet

číslo 1681984379/0800

platby daní a dotací

výdajový účet

číslo 27-1681984379/0800

úhrady výdajů města

příjmový účet

číslo 19-1681984379/0800

běžné nedaňové příjmy města (příjmy z nájmů, za poskytování služeb, z prodeje majetku města, apod.)

zvláštní příjmový účet

číslo 1783-1681984379/0800

příjem poplatků za nakládaní s komunálním odpadem


V případě, že si občan není jistý s číslem účtu, na který chce poukázat platbu, doporučujeme ověřit si číslo účtu na telefonních číslech: 558 340 631 nebo
558 340 636.
 
Odbor vede knihu došlých faktur, provádí likvidaci faktur, včetně kontroly formální správnosti předkládaných dokladů.

Zabezpečuje platební a zúčtovací styk s peněžními ústavy, vyhotovuje příkazy k úhradám peněžním ústavům a vede účetní evidenci veškerých účetních operací, které se promítnou na jednotlivých účtech města.