Obsah

Rozpočtová agenda 

Marie Lipovská

e-mail: marie.lipovska@jablunkov.cz

tel.:558 340 636

 

Zdeňka Lipowská

e-mail: zdenka.lipowska@jablunkov.cz

tel.:558 340 631

Finančním odborem je zajišťováno vedení rozpočtové agendy města, která představuje následující činnosti:

  •  příprava návrhu rozpočtu pro projednání v orgánech města
  •  sledování plnění schváleného rozpočtu města
  •  příprava a evidence schválených rozpočtových opatření
  •  zpracování závěrečného účtu a další. 


Údaje (návrh rozpočtu, závěrečný účet města) jsou zveřejňovány na úřední desce města před jejich projednáváním na zasedáních zastupitelstva města (dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), během roku lze podrobné aktuální údaje získat na finančním odboru MěÚ Jablunkov, telefon 558 340 636, 558 340 631, 558 340 630.