Obsah

Zkušební komisař

Ing. Gerhard Šmek

e-mail: gerhard.smek@jablunkov.cz     

tel. 558 340 686

 


Přehled činností: 

 • provádí zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění (dále jen ŘO)
 • provádí zkoušky z profesní způsobilosti řidičů
 • přijímá a schvaluje žádosti na výcviková vozidla v autoškole a oznámení o změně jejich užívání
 • přijímá oznámení změn týkajících se údajů a dokladů nutných pro registraci k provozování autoškoly, rozhoduje o změně registrační listiny
 • přijímá seznamy účastníků výuky nebo výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů
 • přijímá žádosti o vydání registrace k provozování autoškoly
 • rozhoduje o odejmutí registrace k provozování autoškoly
 • vydává rozhodnutí o registraci k provozování autoškoly
 • zařazuje žadatele o ŘO ke zkouškám z odborné způsobilosti

 

Žadatel o ŘO je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého je zkušební komisař zaměstnán:

 • za zkoušku z odborné způsobilosti                                                     700,-

V případě opakování zkoušky žadatel zaplatí za zkoušku:

 • z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (testy)                 100,-
 • z ovládání a údržby vozidla                                                                 200,-   
 • z praktické jízdy                                                                                         400,-

 

Před zahájením zkoušky k získání ŘO žadatel předloží zkušebnímu komisaři:

 1. řádně vyplněnou žádost
 2. doklad o zdravotní způsobilosti žadatele, který nesmí být starší více jak 3 měsíce v době podání žádosti
 3. doklad totožnosti
 

Ke zkouškám u zkušebního komisaře přihlašuje žadatele o řidičské oprávnění příslušná autoškola.