Obsah

Přestupková agenda

Ing. Marcela Sniegoňová

e-mail: marcela.sniegonova@jablunkov.cz

tel. 558 340 680

 

Bc. Radim Sikora

e-mail: radim.sikora@jablunkov.cz     

tel. 558 340 688

 


V rámci přestupkové agendy projednává ve správním řízení

  • přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
  • přestupky vyplývající z porušení odpovědnosti z provozu vozidla
  • přestupky na úseku pojištění odpovědnosti z provozu vozidel.
 

Přestupky projednává

  • dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
  • dle zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
  • dle zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
  • dle zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Tento zákon upravuje podmínky odpovědnosti za přestupek, druhy správních trestů a ochranných opatření a zásady pro jejich ukládání, postup před zahájením řízení o přestupku a postup v řízení o přestupku.

  • dle zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích

Tento zákon upravuje některé přestupky vyskytující se na různých úsecích veřejné správy, včetně druhu a výše správních trestů, které lze za jejich spáchání uložit.