Obsah

Přestupková agenda

Ing. Marcela Sniegoňová

e-mail: marcela.sniegonova@jablunkov.cz

tel. 558 340 680

 

Bc. Radim Sikora

e-mail: radim.sikora@jablunkov.cz     

tel. 558 340 688

 


Úsek dopravních přestupků projednává

  • dopravní přestupky ve správním řízení
  • přestupky na úseku pojištění odpovědnosti z provozu vozidel


Přestupky a správní delikty, které projednává

  • podle § 23 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  • podle § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  • podle § 125c a § 125d zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • přestupky podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změněn některých souvisejících zákonů
  • podle § 83 a § 83a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích