Obsah

Vedoucí odboru dopravy

Ing. Marcela Sniegoňová

e-mail: marcela.sniegonova@jablunkov.cz

             doprava@jablunkov.cz

tel. 558 340 680

 

Činnosti a působnost odboru dopravy:
 • evidence a vedení registru řidičů 
 • vydává paměťové karty systému digitální tachograf (karta řidiče, vozidla, servisu)
 • evidence a vedení registru vozidel
 • výkon funkce silničního správního úřadu ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací, místních komunikací a silnic II. a III. tříd ve spádové oblasti obce s rozšířenou působností
 • výkon státní správy a státního dozoru ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v rozsahu vymezeném zákonem
 • zpracovává a zajišťuje projednávání přestupků fyzických a právnických osob uskutečněných ve spádové oblasti obce s rozšířenou působností dle
  • zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích
  • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • plní úkoly v oblasti výkonu státní správy ve věci provozování stanic měření emisí
 • plní funkci dopravního úřadu pro oblast provozování motorové dopravy a taxislužby