Obsah

Referent GIS

Bc. Aneta Zwierzynová

e-mail: aneta.zwierzynova@jablunkov.cz

tel.: 558 340 663

 • Komplexní zajišťování všech činností správy geografického informačního systému - správa databáze, sběr a editace dat, konverze dat, analýzy, tvorba a správa webových mapových aplikací; podílení se na vývoji městského GIS; poskytování odborné pomoci uživatelům GIS.
 • Zajišťuje práce v oblasti geografického informačního systému především pro oblast územního plánování, přičemž hlavní část pracovní náplně tvoří práce s geodaty.
 • Jedná se především o tyto činnosti:
  • Tvorba a zpracování dat, mapových kartografických výstupů a prostorových analýz.
  • Implementace územního plánu města a jeho změn do mapové aplikace zpřístupněné na webových stránkách města.
  •  Kontrola, ukládání a vydávání poskytnutých digitálních dat pro oblast územně plánovacích činností, jejich správa v geodatabázi.
  • Správa mapových aplikací.
  • Koordinace informační strategie GIS města s informačními strategiemi GIS ostatních obcí a se strategickými záměry informačních systémů veřejné správy.
  • Zajišťování pokrytí potřeb GIS a koordinace aktivity ostatních odborů v oblasti GIS.
  • Instalace a konfigurace SW pro GIS.
 • Spolupráce s týmem spolupracovníků na přípravě webových stránek.