Obsah

Personalistka

Leona Szotkowská

e-mail: leona.szotkowska@jablunkov.cz

tel.: 558340608

 

 • Komplexní zajišťování personálních prací, odměňování, přípravy a vzdělávání zaměstnanců:
  • zodpovídá za vedení komplexní personální administrativy spojené se vznikem, změnami a ukončením pracovního poměru, včetně osobních spisů zaměstnanců,
  • zpracovává podklady a návrhy na rozhodnutí o stanovení a úpravě platů,
   včetně odměn uvolněných zastupitelů
  • vede evidenci funkčních náplní zaměstnanců a posuzuje soulad jejich obsahu s platovým zařazením,
  • organizačně zabezpečuje výběrová řízení na volná pracovní místa,
  • sleduje a vyhodnocuje plnění kvalifikačních požadavků,
  • zabezpečuje prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců, zabezpečuje přihlášky ke zkouškám zvláštní odborné způsobilosti,
  • zpracovává plány vzdělávání úředníků, kontroluje jejich plnění, v souladu s těmito plány zajišťuje, případně organizuje vzdělávání zaměstnanců,
  • připravuje návrhy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
 • Podíl na zpracování a aktualizaci pracovního řádu a dalších vnitřních směrnic týkajících
  se vzdělávání a výběru zaměstnanců,
 • Spolupráce s úřadem práce při uzavírání dohod na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) a nově zřízených pracovních míst.
 • Zajišťování výkonu trestů obecně prospěšných prací občanů města.
 • Zabezpečování činnosti související s vedením registru oznámení podle zákona o střetu zájmů a řízením o porušení povinností veřejných funkcionářů podle tohoto zákona.
 • Zajišťování agendy sociálního fondu.