Obsah

Mzdová agenda

Danuta Klusová

e-mail: danuta.klusova@jablunkov.cz

tel. 558 340 635

 

 • Vedení mzdové agendy pracovníků městského úřadu, zastupitelů města, pracovníků městské policie, úseku kultury, pečovatelské služby, veřejně prospěšných prací
  a pracovníků ostatních odvětí na dohody o provedení práce.
 • V rámci mzdové agendy je mimo jiné zajišťováno:
  • výpočet mezd v návaznosti na platné předpisy,
  • výpočet nemocenských dávek,
  • výpočet a odvod zákonem stanovených odvodů,
  • provádění ročního zúčtování,
  • vedení mzdových listů,
  • vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení,
  • potvrzování výše příjmů jednotlivých pracovníků.