Obsah

Informatik

Pavel Sikora

e-mail: spravce@jablunkov.cz

tel. 558 340 689

 

 • Na základě analýzy a potřeb uživatelů instaluje a zajišťuje správu operačních systémů a softwarových aplikací:
  • zabezpečování optimálního nastavení systémů z hlediska vazby hardware – software,
  • zajišťování výběru, nasazení a provozování vhodných operačních systémů a počítačových sítí,
  • optimalizování využívání operačních systémů, počítačových sítí a modifikování jejich parametrů,
  • školení uživatelů v oblasti využívání informačních systémů,
  • definování a přidělování adres a přístupových práv uživatelům,
  • monitorování a diagnostikování provozu operačních systémů a počítačových sítí,
  • zajišťování antivirové ochrany dat a jejich zálohování,
  • vedení provozní dokumentace o využívaném software za účelem dodržování autorských práv v této oblasti,
  • odstraňování havarijních situací,
  • definování problémů uživatelů a jejich řešení s jeho dodavateli atd.
 • Spolupráce s týmem spolupracovníků na přípravě webových stránek.
 • Příprava a realizace návrhů a schémat intranetových stránek.