Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazná vyhláška města Jablunkova č.1/2019 o nočním klidu a o stanovení závazných podmínek pro pořádání veřejných akcí

Příloha č.1 k OZV č.1/2019 - Oznámení o konání veřejně přístupných kulturně-společenských a sportovních akcí

Obecně závazná vyhláška Města Jablunkova č. 2/2016 o trvalém označování psů, o evidenci označených psů a jejich chovatelů

Obecně závazná vyhláška č. 4/2016, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Nařízení Města Jablunkova č. 1/2016, kterým se mění nařízení města č. 1/2013

Nařízení Města Jablunkova č. 1/2013 o stanovení místních komunikací nebo jejich určených úseků, které je možné užít ke stání silničních motorových vozidel jen po zaplacení sjednané ceny

Nařízení města č.7/2014 - Tržní řád města, kterým se zakazuje pochůzkový a podomní prodej

OZV č. 3/2002 o úpravě koeficientů pro účely výpočtu daně z nemovitosti zde ke stažení

Příloha k OZV č.3/2002 o úpravě koeficientů pro účely výpočtu daně z nemovitostí

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003, Řád zeleně města

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města Jablunkova

OZV č. 3/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č. 1/2013, která stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o zákazu požívání alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích města

Obecně závazná vyhláška č. 02/2014, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání

Obecně závazná vyhláška č. 03/2014, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Obecně závazná vyhláška č. 5/2014 o užívání plakátovacích ploch v majetku obce