Fulltextové hledání

rozšířené vyhledávání ...

Hlaseni_rozhlasu

Seznam lékařů

1

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 14
TÝDEN: 3706
CELKEM: 1437988

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

ObsahMístní akční plán pro ORP Jablunkov
 

Město Jablunkov podalo žádost o podporu na projekt
„Místní akční plán pro ORP Jablunkov“ s možností získání podpory ve výši 3,6 mil. Kč.
Žádost je směřována do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
pod Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Název projektu: Místní akční plán pro ORP Jablunkov
Program: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Investiční priorita: 02.3.68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání

Realizace projektu: 1. ledna.2016 - 30. června 2017
Odkaz: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv

Celkové zdroje:                                            3,8 mil.  Kč
možná výše podpory  z EU:                         3,6 mil.  Kč
vlastní zdroje:                                           194 532,80 Kč

Cílem projektu je rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání. Projekt povede ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských  a základních školách tím, že bude podporovat spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení specifických problémů a potřeb ORP Jablunkov.

Hlavním přínosem realizace MAP je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území.

V rámci jednání se zřizovateli a řediteli škol na území obce s rozšířenou působností Jablunkov město Jablunkov zajistilo souhlasy se zapojením do projektu u všech těchto zřizovatelů a ředitelů škol.

Jedná se 10 obcí na území ORP Jablunkov: obec Bocanovice, obec Bukovec, obec Dolní Lomná, obec Hrádek, obec Milíkov, obec Mosty u Jablunkova, obec Návsí, obec Písečná, obec Písek a město Jablunkov. S těmito partnery bude uzavřena smlouva o partnerství.

Do projektu bude zapojen finanční partner - Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, který bude spolupracovat na jednotlivých opatřeních MAP a poskytne odborníky pro jednotlivé oblasti MAP.

Projekt bude zaměřen jak na prioritní a doporučená opatření MAP, tak na průřezová nebo další témata zjištěná na základě analýzy stavu a odborné diskuse. Výstupem projektu bude Místní akční plán pro ORP Jablunkov.

Bližší informace poskytne manažer projektu Ing. Jiří Polok: tel. +420 736 626 511, email: jiri.polok@jablunkov.cz.