Fulltextové hledání

rozšířené vyhledávání ...

Hlaseni_rozhlasu

Seznam lékařů

1

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 8
DNES: 217
TÝDEN: 3909
CELKEM: 1438191

Obsah

Komunitní plánování v letech 2012 - 2013

V letech 2012 – 2013 docházelo k postupnému naplňování jednotlivých cílů a opatření obsažených ve schváleném „Plánu sociálních služeb města Jablunkova na období let 2008 -2010“.

V těchto letech se celý plánovací proces předchozích let opakoval. Příprava druhého "Střednědobého plánu sociálních služeb v Jablunkově na období let 2013 - 2017" probíhala za spolupráce zástupců města, poskytovatelů sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb a občanů.

Druhý "Střednědobý plán sociálních služeb Města Jablunkova na období let 2013 - 2017" byl projednán a schválen na 25. jednání Zastupitelstva města Jablunkov dne 18.06.2013.

V rámci realizace projektu komunitního plánování sociálních služeb a schváleného „2. Plánu sociálních služeb města Jablunkova na období let 2013 - 2017“, byly stanoveny tři priority a jedno doporučení.

Komunitní plánování v letech 2008 - 2011

V rámci realizace projektu KPSS a schváleného „Plánu sociálních služeb města Jablunkova na období let 2008 – 2010“ bylo na základě využití metody brainstormingu v jednotlivých pracovních skupinách a následně provedených SWOT analýz přijato:

  • v oblasti zaměřené na rodinu a děti a ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučení celkem 7 opatření
  • v oblasti zaměřené na staré a zdravotně postižené občany celkem 16 opatření.

V letech 2008 – 2011 docházelo k postupnému naplňování jednotlivých cílů a opatření obsažených ve schváleném „Plánu sociálních služeb města Jablunkova na období let 2008 -2010“.

Komunitní plánování v roce 2007 

Rok 2007 byl rokem velkých změn v celé sociální oblasti, což bylo zapříčiněno zejména novým zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jež dne 1.1.2007 vstoupil v účinnost. Podle tohoto zákona je povinností obce zjišťovat potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území a dále zajišťovat dostupnost informací o těchto službách. Přestože oproti původnímu návrhu zákona o sociálních službách není povinností obce zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, je tento nezbytný, pokud chce obec zjišťovat potřeby svých občanů v této oblasti a  společně s poskytovateli sociálních služeb poskytovat takové služby, které lidé opravdu potřebují.

V tomto roce byly vytvořeny dvě pracovní skupiny pro cílové skupiny – „Senioři a zdravotně postižení občané“ a „Rodiny s dětmi a ostatní občané ohrožení sociálním vyloučením“. Jako členové pracovních skupin byli delegování zástupci města (zadavatel), poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb. Dne 25.4.2007 proběhlo první setkání všech členů pracovních skupin, které se v průběhu roku sešly ještě čtyřikrát a připravovaly podklady pro vypracování návrhu Plánu sociálních služeb města Jablunkova na období let 2008 – 2010. Tento plán byl následně projednán v orgánech města a doporučen ke schválení Radou města Jablunkova dne 13.12.2007 a schválen Zastupitelstvem města Jablunkova na jeho 8. zasedání, které se konalo dne 20.12.2007.

Komunitní plánování v roce 2006

V průběhu roku 2006 byl vytvořen realizační tým komunitního plánování, proběhlo vzdělávání členů realizačního týmu, dotazníkové šetření mezi obyvateli našeho města a poskytovateli sociálních služeb ve městě, uskutečnil se sběr statistických a demografických údajů apod.

Komunitní plánování v roce 2005

Město Jablunkov se začalo zabývat myšlenkou vytvoření plánu sociálních služeb již v roce 2005 a tento záměr také schválilo Zastupitelstvo města Jablunkova na svém 21. zasedání konaném dne 15.11.2005.