Obsah

KULTURA

Jablunkovské centrum kultury a informací, příspěvková organizace zajišťuje spolupráci s kulturními zařízeními a složkami při zajišťování kulturní činnosti ve městě, spolupracuje s partnerskými městy na organizaci kulturně-společenských a sportovních akcí

tel.. 558 358 013
e-mail: akce@jablunkov.cz

jarmark

 

běh

JD