Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

JABLUNKOVSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Mgr. Gabriela Niedoba, Bc. Zuzana Bazgierová

Informační centrum se nachází u hlavní silnice E75 asi 300 m za Mariánským náměstím ve směru na Slovensko.Hned vedle budovy informačního centra je velké parkoviště. V případě naší nepřítomnosti si můžete do svého mobilu stáhnout mobilního průvodce města Jablunkova.

adresa: Mariánské náměstí 1, 739 91 Jablunkov
tel.: +420 558 358 013
www: www.jablunkov.cz, www.jablunkovsko.cz
e-mail: info@jablunkov.cz, akce@jablunkov.cz
provozní doba: PO-PÁ 7.30 - 11.30, 12.00 - 16.00, 
                             SO-NE (pouze v červenci a srpnu) 8.30 - 12.30

Dostupnost města:
1. železniční dopravou:

Mezinárodní trať č. 320 Bohumín - Čadca /SR/, informace na tel. č. 972 753 354 nebo na internetu.
Ke všem vlakovým spojům je autobusový přípoj z autobusového stanoviště Jablunkov.

2. autobusovou dopravou:

Autobusem z Třince do Jablunkova /14 km/, z Frýdku-Místku /43 km/, z Českého Těšína /23 km/. Informace o spojích na tel. č. 597 827 874 nebo na internetu.
Dále mohou turisté pokračovat autobusy z Jablunkova směr Písek, Bukovec, Dolní Lomná, Horní Lomná, Mosty u Jablunkova, Hrčava.

Hraniční přechody v okolí Jablunkova:

přes Mosty u Jablunkova - Svrčinovec /SR/
přes Bukovec - Jasnovice /Polsko/
přes Horní Líštnou - Leszna Gorna /Polsko/
přes Český Těšín - Cieszyn / Polsko/

Informační centrum:

informuje o:

 • kulturních, sportovních a společenských akcích v Jablunkově a regionu Těšínského Slezska
 • historických a kulturních památkách, přírodních zajímavostech
 • dopravních spojích
 • komplexních službách cestovního ruchu v příhraničním regionu Těšínského Slezska

doporučuje:

 • ubytování v Jablunkově a regionu Těšínského Slezska
 • program využití volného času v Jablunkově a regionu Těšínského Slezska
 • turistické, cykloturistické a běžkařské trasy

zajišťuje:

 • propagaci města a regionu, účastní se veletrhů cestovního ruchu
 • zpracování propagačních materiálů, průvodců, katalogů a pod.
 • pomoc a spolupráci při přípravě a realizací projektů podporujících rozvoj cestovního ruchu
 • spolupráci s ostatními IC v regionu
 • propagaci mikroregionu Sdružení obcí Jablunkovska

SOJnabízí:

 • prodej map, pohlednic, turistických průvodců, knih, suvenýrů, apod.
 • prodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v regionu
 • prodej vstupenek na kulturní a sportovní akce přes prodejní síť Ticketportal a TicketArt

TPTA

 • kopírování, faxování, scannování dokumentů
 • přístup k internetu pro veřejnost, prvních 15 min zdarma, každých dalších 15 minut 10,- Kč

aktualizuje:

spolupracuje:

 • s informačními centry v regionu Těšínské Beskydy,
 • s Moravskoslezským krajem,
 • s Regionální radou rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci,
 • s Regionálním sdružením územní spolupráce Těšínského Slezska,
 • s organizací Czech Tourism,
 • s destinačním managementem Moravskoslezského kraje.

IC

Členství informačního centra v profesních organizacích

IC je od roku 2004 členem Asociace turistických informačních center České republiky.

ATIC

A.T.I.C. ČR (www.aticcr.cz) je cechovní organizací informačních center, která zajišťuje činnost v cestovním ruchu a tím pomáhá rozvoji cestovního ruchu v České republice. Zastupuje členy při jednání se státní a místní správou, společenskými organizacemi a podnikatelskými subjekty. Od svého vzniku se Asociace neustále rozvíjí, zkvalitňuje svou činnost a rozšiřuje počet svých členů. V současnosti má 243 členů. Jednotlivá IC jsou rozdělena do 4 kategorií podle rozsahu nabízených služeb A - C; Jablunkovské JIC obdrželo certifikát kategorie „B“. Roční členský příspěvek je ve výši 4.000,- Kč. JIC bylo v roce 2003 zařazeno mezi „oficiální IC České republiky“ a smí používat registrovanou značku.

1

V roce 2010 bylo zpracováno profesionálním grafickým studiem: Valašské Království nové marketingové logo Jablunkova. Profesionálně navržené logo, správná reklamní strategie a kvalitně zpracovaná propagace pomáhají k lepší prezentaci města a celého regionu. Logo bude umístěno na propagačních materiálech a předmětech, služebních vozidlech, v písemné korespondenci a prezentuje tak jednotný vizuální styl města. Návrh logotypu města vychází ze strategického plánu města Jablunkova, byl  poprvé představen u příležitosti oslav k 450. výročí města Jablunkov. Logotyp ve své symbolické části ukrývá jak stylizované jablko, tak skryté, ale dobré srdce horalů. Rovněž tato symbolická část je použitelná i samostatně.

logo

Financování informačního centra

Provoz JIC je hrazen z rozpočtu města Jablunkova. Dále na základě mandátní smlouvy, kterou  v roce 2001 město uzavřelo se Sdružením obcí Jablunkovska, informační centrum zajišťuje propagaci celého regionu. Sdružení obcí Jablunkovska pak ročně přispívá městu cca 90.000 Kč. Příspěvek činí 3 Kč na obyvatele. Další významné finanční zdroje informačního centra tvoří dotace a granty z rozpočtu Moravskoslezského kraje a Evropské unie.

Tabulka: Přehled získaných dotací JIC
Rok Název projektu Výše dotace Zdroj dotace
2004

Podpora sítě informačních center v Moravskoslezském kraji

50.000 Kč Moravskoslezský kraj
2005 Rozvoj spolupráce informačních center Těšínského Slezska 87.000 Kč Evropská unie
2006 Naučná stezky Příroda Jablunkovska - 
1. etapa
68.000 Kč Moravskoslezský kraj
2007 - - -
2008 - - -
2009 Jablunkov-Wisla na turistických přeshraničních stezkách 10.440 EUR Evropská unie
2009

Podpora rozvoje turistických informačních center v Moravskoslezském kraji:
„Realizace anglické a polské mutace webových stránek regionu Jablunkovska a infoboxů, pořízení hardwarových doplňků“

92.700 Kč Moravskoslezský kraj
2010

Podpora rozvoje turistických informačních center v Moravskoslezském kraji:
„Zvyšování kvalifikace pracovníků JIC a posílení personálního zabezpečení v letní sezóně 2010“

45.000 Kč Moravskoslezský kraj
2011 Podpora rozvoje turistických informačních center v Moravskoslezském kraji:
„Zkvalitňování služeb JIC“
85.000 Kč Moravskoslezský kraj
2012 Podpora rozvoje turistických informačních center v Moravskoslezském kraji:
"Zlepšení propagační a informační činnosti JIC"
62.800 Kč Moravskoslezský kraj
2013 Podpora rozvoje turistických informačních center v Moravskoslezském kraji:
"Zvýšení standartu poskytovaných služev Jablunkovského informačního centra"
59.000 Kč Moravskoslezský kraj
2013 Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji:
"Mobilní průvodce města Jablunkova"
47.000 Kč Moravskoslezský kraj
2014

Podpora turistických informačních centerv Moravskoslezském kraji:
"Jablunkovské informační centrum - záruka kvalitních služeb"

60.000 Kč Moravskoslezský kraj
2014 "Jabkový den - festival bez hranic" 13.211 EUR Evropská unie
2015 Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji:
"Zkvalitnění propagace a služeb Jablunkovského informačního centra"
50.000 Kč Moravskoslezský kraj
2016

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji:
"Zajištění atraktivních služeb pro klienty informačního centra Jablunkov"

53.200 Kč Moravskoslezský kraj
2017

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji:
"Moderní turistické centrum - spokojený návštěvník Jablunkovska"

134.300 Kč Moravskoslezský kraj

MSKTS

 

 

CZ

CZ-PL

 

 

Zajímavé odkazy: